Interim-directeur

Overbruggen

Als interim-directeur overbrug ik graag voor een korte of langere periode de tijd
waarin jullie op zoek gaan naar een nieuwe directeur.

Tijdens het intakegesprek bespreken we gezamenlijk de wederzijdse verwachtingen. De afspraken leggen we voorafgaand aan de interim-periode vast. Gedurende het proces zijn er evaluatiemomenten om de tussenrapportages te bespreken.

Als interim-directeur ben ik mens- en taakgericht. Vanuit een positieve relatie met medewerkers ga ik op zoek naar de talenten van iedere medewerker. Hoe kun jij een optimale bijdrage leveren aan de realisatie van doelen binnen je school?

In korte tijd weet ik rust en overzicht te creëren waardoor de focus van alle medewerkers komt te liggen op het samen bouwen van de school e/o kindcentrum!

Ruimte

‘Wie zijn medewerkers inspireert en aandacht heeft voor wat ze nodig hebben, schept ruimte waarin mensen opbloeien, het bedrijf floreert en ook de leidinggevende ervaart zelf vreugde en voldoening. Waar zo gewerkt wordt hebben bedrijven en organisaties een positieve invloed op hun omgeving en kunnen ze bijdragen aan kwaliteit van leven en herstel van de samenleving.’
Anselm Grün.