INTERIM-INTERN BEGELEIDER

Overbruggen

Als interim–intern begeleider overbrug ik graag voor een korte of langere periode de tijd
waarin jullie op zoek gaan naar een nieuwe intern begeleider.

Tijdens het intakegesprek bespreken we gezamenlijk waar accenten komen te liggen gedurende de overbruggingsperiode. Zo nodig ben ik bereid om het onderdeel ‘coaching- en begeleiding’ van leerkrachten mee te nemen gedurende deze overbruggingsperiode. Tevens verken ik graag met het zorgteam de veranderende rol van de intern-begeleider.

De kwaliteitszorg met daarbij de ontwikkeling van kinderen met een extra zorgbehoefte moet  gewaarborgd blijven wanneer er tijdelijk geen vaste intern begeleider aanwezig is.

Daarnaast is het mogelijk dat de huidige intern begeleider voor een korte of langere periode ondersteuning nodig heeft om rust en overzicht in het werk te krijgen en te houden. Ik ben jullie graag van dienst.

Onvoorwaardelijk

‘Door onvoorwaardelijke acceptatie, kun je van ieder mens
een gelukkig mens maken.’